СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИАКОВА

1
  1:1 Иаков, раб на Бога и на Господа Иисуса Христа, праща поздрав на дванайсетте колена, които живеят пръснато.
  1:2 Смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения,
  1:3 като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение;
  1:4 търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък.
  1:5 Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, Който дава на всички щедро и без укор, - и ще му се даде.
  1:6 Но да проси с вяра и никак да не се съмнява; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра;
  1:7 такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа.
  1:8 Човек двоедушен във всичките си пътища е неуреден.
  1:9 Униженият брат да се хвали със своята висота,
  1:10 а богатият - със своето унижение, защото той ще премине, както цвят у трева:
  1:11 изгря слънце с жегата си и изсуши тревата, и цветът й олетя, и хубостта на нейния изглед изчезна; тъй ще увехне и богатият в своите пътища.
  1:12 Блажен е оня човек, който търпи изкушение, защото, след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които Го обичат.
  1:13 Никой, кога е в изкушение, да не казва: Бог ме изкушава; защото Бог се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого,
  1:14 но всеки се изкушава, увличан и примамван от собствената си похот;
  1:15 след това похотта, като зачене, ражда грях, а грехът, извършен, ражда смърт.
  1:16 Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя.
  1:17 Всяко добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у Когото няма изменение, нито сянка от промяна.
  1:18 Той ни роди по Своя воля чрез словото на истината, за да бъдем като начатък на създанията Му.
  1:19 И тъй, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене, бавен на гняв,
  1:20 защото човешкият гняв не върши Божия правда.
  1:21 Затова, като отхвърлите всяка нечистота и набрана злоба, с кротост приемете насаденото слово, което може да спаси душите ви.
  1:22 Бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си.
  1:23 Защото, който слуша словото и го не изпълнява, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало:
  1:24 погледне се, отмине, и веднага забравя, какъв е бил.
  1:25 Но който вникне в съвършения закон на свободата и пребъде в него, той, бидейки незабравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в действията си.
  1:26 Ако някой от вас мисли, че е благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.
  1:27 Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да пригледваш сираци и вдовици в техните скърби и да се пазиш неосквернен от света.

2
  2:1 Братя мои! дръжте вярата в Иисуса Христа, нашия Господ на славата, без лицеприятие.
  2:2 Защото, ако в събранието ви влезе човек със златен пръстен, с бляскави дрехи, па влезе и сиромах с прости дрехи,
  2:3 и погледнете на облечения с бляскави дрехи и му кажете: ти седни тук добре, а на сиромаха кажете: ти стой там, или седни тук, при подножието ми,
  2:4 то не направихте ли в себе си разлика между тях и не станахте ли съдии с лукави помисли?
  2:5 Послушайте, възлюбени мои братя! Нали сиромасите на света избра Бог да бъдат богати във вяра и наследници на царството, обещано от Него на ония, които Го обичат?
  2:6 А вие презряхте сиромаха. Нали богатите ви притесняват и нали те ви влачат по съдилища?
  2:7 Нали те хулят доброто име, с което се вие наричате?
  2:8 Ако изпълнявате обаче царския закон според Писанието: "възлюби ближния си като себе си" - добре правите.
  2:9 Но, ако гледате на лице, грях правите, и законът ви изобличава като престъпници.
  2:10 Който опази целия закон, а съгреши в едно, той бива виновен във всичко.
  2:11 Защото Оня, Който е казал: "не прелюбодействувай", казал е и: "не убивай"; затова, ако не прелюбодействуваш, но убиеш, ти биваш престъпник на закона.
  2:12 Говорете и постъпвайте като човеци, които ще бъдете съдени по закона на свободата.
  2:13 Защото съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост: милостта бива похвалявана на съда.
  2:14 Каква полза, братя мои, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Може ли го спаси вярата?
  2:15 Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна,
  2:16 а някой от вас им рече: идете си смиром, грейте се и насищайте се, пък не им даде, що е потребно за тялото, - каква полза?
  2:17 Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.
  2:18 Но ще рече някой: ти имаш вяра, пък аз имам дела; покажи ми вярата си без твоите дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.
  2:19 Ти вярваш, че Бог е един: добре правиш; и бесовете вярват, и треперят.
  2:20 Но искаш ли да разбереш, о суетни човече, че вярата без дела е мъртва?
  2:21 Нали с дела се оправда Авраам, нашият отец, като положи върху жертвеника сина си Исаака?
  2:22 Видиш ли, че вярата съдействуваше на делата му, и чрез делата вярата стана съвършена?
  2:23 И изпълни се Писанието, което казва: "повярва Авраам на Бога, и това му се вмени за оправдание", и той бъде наречен приятел Божий.
  2:24 Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра?
  2:25 Също тъй нали с дела се оправда и блудницата Раав, като прие съгледвачите и ги изведе по друг път?
  2:26 Защото, както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва.

3
  3:1 Братя мои! недейте мнозина става учители, като знаете, че по-голямо осъждане ще получим,
  3:2 защото ние всинца много грешим. Който не греши с дума, той е съвършен човек, мощен да обуздае и цялото тяло.
  3:3 Ето, ние туряме юзда в устата на конете, за да ни се покоряват, и управляваме цялото им тяло.
  3:4 Ето, и корабите, ако и да са толкова големи и биват тласкани от буйни ветрове, с малко кърмилце се насочват, накъдето кърмиларят желае;
  3:5 тъй и езикът е мъничък член, но големи работи говори. Ето, малък огън, а колкава гора запаля;
  3:6 и езикът е огън, украшение на неправдата; езикът се намира в такова положение между нашите членове, че скверни цялото тяло и запаля колелото на живота, като сам бива запалян от геената;
  3:7 защото всякакъв вид зверове и птици, влечуги и риби се укротява и е укротено от човешкото естество,
  3:8 а езика никой човек не може укроти: той е неудържимо зло и е пълен със смъртоносна отрова.
  3:9 С него благославяме Бога и Отца, с него и кълнем човеците, сътворени по подобие Божие.
  3:10 Из същите уста излиза и благословия и клетва: не трябва, братя мои, това тъй да бъде.
  3:11 Тече ли през един и същ отвор на извора сладка и горчива вода?
  3:12 Нима може, братя мои, смоковница да ражда маслини, или лоза - смокини? Тъй и от един извор не може да тече солена и сладка вода.
  3:13 Който между вас е мъдър и изкусен, нека покаже чрез своето добро поведение делата си в кротост и мъдрост.
  3:14 Но, ако в сърцето си имате горчива завист и свадливост, не се хвалете и не лъжете против истината:
  3:15 това не е мъдрост, която слиза отгоре, а земна, душевна, бесовска;
  3:16 защото, дето има завист и свадливост, там е неуредица и всичко лошо.
  3:17 А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.
  3:18 Плодът пък на правдата се сее в мир от миротворците.

4
  4:1 Отде у вас тия вражди и разпри? Нали оттам, от вашите сладострастия, които воюват в членовете ви?
  4:2 Желаете, пък нямате; убивате и завиждате, а не можете да достигнете; препирате се и враждувате, а нямате, защото не просите.
  4:3 Просите, а не получавате, защото зле просите, - за да го разпилеете във вашите сладострастия.
  4:4 Прелюбодейци и прелюбодейки! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Който, прочее, поиска да бъде приятел на света, враг става на Бога.
  4:5 Или мислите, че напразно говори Писанието: "до ревнивост Бог обича духа, който е вселил в нас"?
  4:6 Но по-голяма благодат дава; затова е казано: "Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат".
  4:7 И тъй, покорете се Богу; опълчете се против дявола, и той ще побегне от вас.
  4:8 Приближете се към Бога, и Той ще се приближи към вас; очистете ръце, грешници, изправете сърца, двоедушни.
  4:9 Понесете страдания, плачете и ридайте: смехът ви нека се обърне на плач, и радостта - на тъга.
  4:10 Смирете се пред Господа, и ще ви въздигне.
  4:11 Не се клеветете, братя: който клевети брата или съди брата си, той клевети закона и съди закона; ако пък съдиш закона, ти не си изпълнител на закона, а съдия.
  4:12 Един е Законодателят и Съдията, Който може да спаси и погуби: а ти кой си, който съдиш другиго?
  4:13 Чуйте сега вие, които казвате: "днес-утре ще тръгнем за еди-кой си град и ще проживеем там една година, ще търгуваме и ще спечелим",
  4:14 вие, които не знаете, какво ще се случи утре: защото вашият живот какво е? па'ра, която се явява за малко време, па изчезва.
  4:15 Вместо да казвате: "ако ще Господ и бъдем живи, ще направим това или онова",
  4:16 сега в своята надутост се хвалите: всяка такава хвалба е лукава.
  4:17 И тъй, грях ономува, който знае да прави добро, а не прави.

5
  5:1 Дойдете сега вие, богатите; плачете и ридайте за бедите, които идат върху вас.
  5:2 Богатството ви изгни, и дрехите ви молци изядоха.
  5:3 Златото ви и среброто ръждяса, и ръждата им ще бъде свидетелство против вас и ще изяде плътта ви като огън: събрали сте си съкровища за последни дни.
  5:4 Ето, заплатата, що сте задържали от работниците, които пожънаха нивите ви, вика, и виковете на жетварите стигнаха до ушите на Господа Саваота.
  5:5 Живяхте разкошно на земята и се наслаждавахте, угоихте сърцата си като в ден на заколение.
  5:6 Осъдихте, убихте праведника; той ви се не противи.
  5:7 И тъй, братя, бъдете дълготърпеливи до пришествието Господне. Ето, земеделецът чака драгоценния плод от земята и за него търпи дълго, докле получи дъжд ранен и късен.
  5:8 Дълготърпете и вие, укрепете сърцата си, защото пришествието Господне е наближило.
  5:9 Не се оплаквайте, братя, един от другиго, за да не бъдете осъдени: ето, Съдията стои пред вратата.
  5:10 За пример на злострадание и дълготърпение вземете, братя мои, пророците, които говориха в името Господне.
  5:11 Ето, ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Иова и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много милосърден и състрадателен.
  5:12 А преди всичко, братя мои, не се кълнете ни в небе, ни в земя, нито с друга някоя клетва; думата ви да бъде: да, да, и не, не, за да не паднете под осъждане.
  5:13 Страда ли зле някой между вас, нека се моли; весел ли е някой, нека пее псалми.
  5:14 Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни, и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне.
  5:15 И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне; и ако грехове е сторил, ще му се простят.
  5:16 Изповядвайте си един другиму греховете и молете се един за други, за да се изцерите; голяма сила има усърдната молитва на праведника.
  5:17 Илия беше подобострастен нам човек, и с молитва се помоли да няма дъжд: и не валя дъжд на земята три години и шест месеца.
  5:18 И пак се помоли: и небето даде дъжд, и земята произведе своя плод.
  5:19 Ако някой между вас, братя, се отклони от истината, и друг го обърне,
  5:20 нека тоя знае, че, който е обърнал грешник от лъжливия му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове.