ТРЕТО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА

1
  1:1 Аз, старецът - до възлюбения Гаия, когото истински обичам.
  1:2 Възлюбений, молитствувам да бъдеш здрав и да преуспяваш във всичко, както преуспява душата ти.
  1:3 Много се зарадвах, когато дойдоха братя и свидетелствуваха за твоята вярност - как ти ходиш в истината.
  1:4 За мене няма по-голяма радост от тая - да чувам, че моите чеда ходят в истината.
  1:5 Възлюбений, ти постъпваш вярно във всичко, що вършиш за братята и за странниците,
  1:6 които засвидетелствуваха пред църквата твоята любов. Добре ще сториш, ако ги отпратиш достойно за Бога,
  1:7 защото за Неговото име тръгнаха, без да вземат нещо от езичниците.
  1:8 Длъжни сме, прочее, да приемаме такива, за да ставаме спомощници на истината.
  1:9 Писах до църквата; ала Диотреф, който обича да първенствува между тях, не ни приема.
  1:10 Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като ни хули с лоши думи; и като не се задоволява с това, и сам не приема братята, пък и на желаещите да ги приемат забранява, и ги пъди от църквата.
  1:11 Възлюбений, не подражавай на злото, а на доброто. Който прави добро, от Бога е, а който прави зло, не е видял Бога.
  1:12 За Димитрия биде засвидетелствувано от всички и от самата истина; свидетелствуваме също и ние, и вие знаете, че нашето свидетелство е истинско.
  1:13 Много имах да пиша; ала не искам да ти пиша с мастило и перо,
  1:14 а се надявам скоро да те видя и да поговорим уста с уста.
  1:15 Мир на теб; поздравяват те приятелите; поздрави приятелите поименно. Амин.