СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИУДА

1
  1:1 Иуда, раб на Иисуса Христа, а брат на Иакова - до призваните, осветени в Бога Отца и запазени от Иисуса Христа:
  1:2 милост вам и мир и любов да изобилва.
  1:3 Възлюбени, като имам голямо усърдие да ви пиша за общото наше спасение, счетох за нужно да ви пиша и помоля - да се подвизавате за вярата, веднъж завинаги предадена на светиите.
  1:4 Защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено, нечестивци, които обръщат благодатта на Бога нашего в разпътство и се отричат от едничкия Владика Бога и Господа нашего Иисуса Христа.
  1:5 Искам да ви напомня, - макар да знаете вече това, - че Господ, като избави народа от Египетската земя, погуби отпосле ония, които не вярваха;
  1:6 ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази във вечни окови, в мрак, за съда на великия ден.
  1:7 Както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин като тях блудствуваха и налитаха на друга плът, станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън, -
  1:8 също тъй ще бъде и с тия, които, бълнувайки като насъне, сквернят плътта, презират началниците и хулят властта.
  1:9 А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмея да произнесе хулна присъда, а рече: Господ да ти забрани.
  1:10 А тия хулят това, що не знаят; което пък по природа като безсловесните животни знаят, в него се разтляват.
  1:11 Горко им, защото тръгнаха по Каиновия път, хвърлиха се в користната заблуда на Валаама и загинаха в упорството Кореево.
  1:12 Те са петно на вашите "вечери на любовта", като пируват с вас и без страх се гоят. Те са безводни облаци, носени от ветрове, есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени,
  1:13 свирепи морски вълни, които разпенят срамотиите си, звезди скитници, за които мракът на тъмнината е навеки запазен.
  1:14 За тях е пророкувал и Енох, седмият от Адама, като казва: ето, иде Господ с десетки хиляди Свои свети Ангели,
  1:15 за да извърши съд над всички и да изобличи всички нечестивци между тях за всички дела, които са извършили с нечестието си, и за всички жестоки думи, които са изрекли против Него нечестивите грешници.
  1:16 Те са роптачи, недоволници, които постъпят според своите похоти (нечестиво и беззаконно); устата им произнасят надути думи, и за облага биват ласкатели.
  1:17 Но вие, възлюбени, помнете думите, които апостолите на Господа нашего Иисуса Христа предрекоха;
  1:18 те ви говореха, че в последно време ще се явят подигравачи, които ще постъпват според нечестивите си похоти.
  1:19 Те са човеци, които се лъчат (от единството на вярата), те са душевни - и нямат дух.
  1:20 А вие, възлюбени, като се назидавате в пресветата ваша вяра и се молите чрез Дух Светий,
  1:21 запазвайте себе си в любов Божия, очаквайки милост от Господа нашего Иисуса Христа, за вечен живот;
  1:22 и към едни бивайте милостиви с разсъждение,
  1:23 а други със страх спасявайте, като ги изтръгвате от огън, и изобличавайте със страх, като се гнусите от дрехата, която е осквернена от плътта.
  1:24 А на Оногова, Който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата Си непорочни в радост, -
  1:25 на Едничкия премъдър Бог, наш Спасител чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власт преди всички векове, сега и във всички векове. Амин.