ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ФИЛИПЯНИ

1
  1:1 Павел и Тимотей, раби Иисус Христови, - до всички в Христа Иисуса светии, които се намират във Филипи, с епископи и дякони:
  1:2 благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.
  1:3 Благодаря на моя Бог, колчем си спомня за вас,
  1:4 (като винаги във всяка моя молитва се моля с радост за всинца ви,)
  1:5 именно, за вашето участие в благовестието от първия ден дори досега,
  1:6 като съм уверен в това, че Тоя, Който почна у вас доброто дело, ще го върши дори до деня на Иисуса Христа,
  1:7 както е и право да мисля това за всинца ви, защото ви имам на сърце, и кога съм в окови, и кога защищавам и утвърждавам благовестието, понеже всички вие ми сте съучастници в благодатта.
  1:8 Бог ми е свидетел, колко много обичам всинца ви с любовта Иисус Христова.
  1:9 И моля се, щото вашата любов все повече и повече да изобилва чрез познание и разбиране на всичко,
  1:10 за да различавате, що е по-добро, та да бъдете чисти и без препънка в деня Христов,
  1:11 изпълнени с плодове на правда, дарувани чрез Иисуса Христа, за слава и похвала Божия.
  1:12 Желая, братя, да знаете, че тия неща, които ми се случиха, спомогнаха за по-голям успех на благовестието,
  1:13 тъй че моите в Христа окови станаха известни на цялата претория и на всички други,
  1:14 и повечето от братята на Господа, насърчени от моите окови, почнаха по-смело, без страх да проповядват словото Божие.
  1:15 Някои, наистина, от завист и обич към препирня, проповядват Христа, а други - от добро разположение.
  1:16 Едните от желание да се препират проповядват Христа нечисто, като мислят, че увеличават тежината на оковите ми;
  1:17 другите пък проповядват от любов, като знаят, че аз съм поставен да защищавам благовестието.
  1:18 Но що от това? Както и да бъде, било престорено, било искрено, Христос се проповядва; затова се радвам, и ще се радвам,
  1:19 защото зная, че това ще ми послужи за спасение с вашата молитва и чрез съдействие на Духа Иисус Христов,
  1:20 според както очаквам с нетърпение и се надявам, че в нищо не ще се посрамя, но при всяко дръзновение, както винаги, и сега ще се възвеличи Христос в тялото ми - било чрез живот, било чрез смърт.
  1:21 Защото за мене животът е Христос, а смъртта - придобивка.
  1:22 Ако ли живеенето ми в плът принася плод на делото, то кое да предпочета, не зная.
  1:23 Обладават ме и двете: желая да се освободя и да бъда с Христа, защото това е много по-добро;
  1:24 но да оставам в плътта е потребно за вас.
  1:25 И аз това с увереност зная, че ще остана и ще пребъда с всички ви за ваш успех и радост във вярата,
  1:26 та похвалата ви в Христа Иисуса да се умножава чрез мене, кога дойда повторно при вас.
  1:27 Само живейте достойно за Христовото благовестие, та, дойда ли и ви видя, или отсъствувам, да чуя за вас, че стоите в един дух, като се подвизавате единодушно за евангелската вяра,
  1:28 и не се стряскайте в нищо от противниците: това е тям доказателство за погибел, а вам - за спасение. И това е от Бога,
  1:29 защото вам е дарувано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него,
  1:30 като се подвизавате със същия подвиг, какъвто видяхте у мене и сега чувате за мене.

2
  2:1 И тъй, ако има някоя утеха в Христа, ако има някоя разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състрадание, -
  2:2 направете пълна радостта ми: имайте едни мисли, като имате една и съща любов, и бъдете единодушни и единомислени;
  2:3 нищо не вършете от обич към препирня или от пустословие, но от смиреномъдрие смятайте един другиго за по-горен от себе си.
  2:4 Не се грижете всеки само за себе си, но и за другите.
  2:5 Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Иисус Христос,
  2:6 Който, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу;
  2:7 но понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци; и по вид се оказа като човек,
  2:8 смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна.
  2:9 Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име,
  2:10 та в името на Иисуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно,
  2:11 и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.
  2:12 Тъй щото, възлюбени мои, както винаги сте послушни, не само в мое присъствие, но много повече сега, когато отсъствувам, със страх и трепет вършете вашето спасение,
  2:13 защото Бог е, Който ви прави и да искате, и да действувате според благата Му воля.
  2:14 Всичко вършете без ропот и съмнение,
  2:15 за да бъдете безукорни и чисти, непорочни чеда Божии посред опърничав и развратен род, посред който сияете като светила в света,
  2:16 имайки в себе си словото на живота, за моя похвала в деня Христов, че не напразно тичах и не напразно се трудих.
  2:17 Но, ако и да се жертвувам за жертвата и за служението на вярата ви, аз се радвам и сърадвам всинца ви;
  2:18 тъй също и вие се радвайте и ме сърадвайте.
  2:19 А надявам се в Господа Иисуса наскоро да пратя при вас Тимотея, та и аз, като узная как сте, да се утеша духом.
  2:20 Понеже нямам никого равно усърден, който толкова искрено да се грижи за вас,
  2:21 защото всички търсят своето, а не Иисус Христовото;
  2:22 а неговата опитност вие знаете: той, като син към баща, заедно с мене слугува при благовествуването.
  2:23 Него, прочее, надявам се да изпратя веднага, щом узная, какво ще стане с мене;
  2:24 и уверен съм в Господа, че и сам скоро ще дойда при вас.
  2:25 Счетох обаче за нужно да изпратя при вас брата Епафродита, мой сътрудник и съратник, а ваш пратеник и услужник в нуждите ми,
  2:26 понеже той копнееше да види всинца ви и дълбоко скърбеше, задето сте чули, че беше болен.
  2:27 Защото той боледува до умиране; но Бог го помилува, и не само него, но и мене, за да ми се не прибави скръб върху скръб.
  2:28 Поради това изпратих го по-скоро, та, като го видите пак, да се зарадвате, и аз да бъда по-малко наскърбен.
  2:29 Приемете го, прочее, в Господа с всяка радост, и такива имайте на почет,
  2:30 понеже за Христовото дело той беше почти на умиране, като презря живота си, за да допълни недостига на вашето към мене служение.

3
  3:1 Прочее, братя мои, радвайте се в Господа. Едно и също да ви пиша, за мене не е тежко, а за вас то е назидателно.
  3:2 Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжеобрязване,
  3:3 защото истинското обрязване сме ние, които духом служим Богу и се хвалим с Христа Иисуса, и не на плътта се уповаваме,
  3:4 макар че аз мога да се уповавам и на плътта. Ако някой друг мисли да се уповава на плътта, то още повече аз,
  3:5 обрязаният в осмия ден, от Израилев род, от Вениаминово коляно, евреин от евреите, по закон - фарисеин,
  3:6 по ревност - гонител на Божията църква, по правдата на закона - непорочен.
  3:7 Но това, що беше за мене придобивка, поради Христа счетох го за вреда.
  3:8 Па смятам, че и всичко е вреда, поради превъзходството на познаването Христа Иисуса, моя Господ, заради Когото от всичко се отрекох, и всичко считам за смет, за да придобия Христа,
  3:9 и да се намеря в Него, имайки не своя от закона праведност, а придобивана чрез вяра в Христа, сиреч праведност от Бога чрез вяра;
  3:10 за да позная Него, и силата на възкресението Му, и участието в страданията Му, като се уподобявам на Него в смъртта Му,
  3:11 та дано някак достигне възкресението на мъртвите.
  3:12 Казвам тъй, не защото вече достигнах, или че се усъвършенствувах, но се стремя, дано постигна това, за което бях застигнат от Христа Иисуса.
  3:13 Братя, аз не мисля за себе си, че съм постигнал това; но едно само правя: като забравям, що е зад мене, и като се силно стремя към това, що е пред мене,
  3:14 тичам към целта - към наградата на горното от Бога призвание в Христа Иисуса.
  3:15 Които, прочее, сме съвършени, това да мислим; ако ли за нещо инак мислите, Бог и него ще ви разкрие.
  3:16 Но по това, до което достигнахме, нека бъдем единомислени и да следваме същото правило.
  3:17 Подражавайте, братя, на мене и гледайте ония, които постъпват по образец, какъвто имате в нас.
  3:18 Понеже мнозина, за които ви съм често говорил, а сега дори със сълзи говоря, постъпват като врагове на кръста Христов;
  3:19 техният край е погибел, техният бог - коремът, а славата - в срама им; те мислят за земното.
  3:20 А нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,
  3:21 Който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, със силата, чрез която Той може и да покорява на Себе Си всичко.

4
  4:1 И тъй, възлюбени и многожелани мои - братя, моя радост и венец, стойте твърдо в Господа, възлюбени.
  4:2 Моля Еводия, моля и Синтихия да имат единомислие в Господа;
  4:3 па моля и тебе, искрени сътруднико, помагай тям, които се подвизаваха в благовестието заедно с мене и с Климента и с другите ми сътрудници, чиито имена се в книгата на живота.
  4:4 Радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа: радвайте се.
  4:5 Вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Господ е близо.
  4:6 Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби, -
  4:7 и Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Иисуса.
  4:8 Прочее, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала, - само за него мислете.
  4:9 Което научихте, приехте, чухте и видяхте в мене, това вършете, - и Бог на мира ще бъде с вас.
  4:10 Аз твърде много се зарадвах в Господа, задето вече отново почнахте да се грижите за мене; вие и по-преди се грижехте за мене, ала нямахте сгодно време.
  4:11 Казвам това, не защото се нуждая, понеже се научих да се задоволявам с каквото имам:
  4:12 знам да живея и в оскъдност, знам да живея и в изобилие; научен съм на всичко и всякак, и сит да бъда и глад да търпя, и в обилие да бъда и в лишение.
  4:13 Всичко мога чрез Иисуса Христа, Който ме укрепява.
  4:14 При все това добре сторихте, като взехте участие в моята скръб.
  4:15 А знаете и вие, филипяни, че в начало на благовестието, когато излязох из Македония, нямаше нито една църква, която да ми даде, или от която да приема нещо, освен вас еднички;
  4:16 защото и в Солун, и веднъж, и дваж ми пращахте за нуждите ми.
  4:17 Казвам това, не че искам да ми давате, но търся плода, който се умножава във ваша полза.
  4:18 Получих всичко и имам излишно; преизпълних се с блага, като приех пратения от вас по Епафродита дар, който е мирис благоуханен, жертва приятна, благоугодна Богу.
  4:19 Бог мой, по Своето богатство, да запълни всяка ваша нужда, за слава чрез Христа Иисуса.
  4:20 А на Бога, нашия Отец, слава вовеки веков. Амин.
  4:21 Поздравете всеки светия в Христа Иисуса. Поздравяват ви братята, които са с мене.
  4:22 Поздравяват ви всички светии, а особено които са от кесаревия дом.
  4:23 Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички вас. Амин.