ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИМОТЕЯ

1
  1:1 Павел, апостол Иисус Христов по воля Божия, за възвестяване обещания живот в Христа Иисуса,
  1:2 до Тимотея, възлюбено чедо: благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Иисуса, Господа нашего.
  1:3 Благодаря Богу, Комуто още от прародители служа с чиста съвест, задето непрестанно те споменувам в молитвите си денем и нощем,
  1:4 като, при спомена за твоите сълзи, копнея да те видя, за да се изпълня с радост,
  1:5 и като си спомням за твоята нелицемерна вяра, която по-рано я имаше у баба ти Лоида и майка ти Евника, а убеден съм, има я и в тебе.
  1:6 Затова ти напомням да разпаляш Божия дар, който е в тебе чрез моето ръковъзлагане.
  1:7 Защото Бог не ни е дал дух на боязливост, а дух на сила, любов и целомъдрие.
  1:8 И тъй, не се срамувай от страданията на Господа нашего Иисуса Христа, нито от мене, Негов окованик, а стани участник в страданията за благовестието Христово по силата на Бога,
  1:9 Който ни спаси и повика към свето звание, не заради нашите дела, а по Свое благоволение и благодат, дадена нам в Христа Иисуса преди вечни времена,
  1:10 а открита сега с явяването на нашия Спасител Иисуса Христа, Който унищожи смъртта и извади наяве живот и нетление чрез благовестието,
  1:11 за което съм поставен аз проповедник, апостол и учител на езичниците.
  1:12 Затова и така страдам; ала не се срамувам, понеже зная в Кого съм повярвал и съм уверен, че Той е мощен да запази моя залог за оня ден.
  1:13 Имай за образец здравите думи, които си чул от мене, с вяра и любов в Христа Иисуса.
  1:14 Запази добрия залог чрез Духа Светаго, Който живее в нас.
  1:15 Знаеш това, че ме изоставиха всички от Асия, между които и Фигел и Ермоген.
  1:16 Господ да даде милост на дома на Онисифора, защото много пъти ме успокои и се не посрами от веригите ми,
  1:17 но, като дойде в Рим, с голямо старание ме потърси и намери.
  1:18 Нека Господ му даде да намери милост у Него в оня ден; а колко ми услужи той в Ефес, ти по-добре знаеш.

2
  2:1 И тъй, чедо мое, усилвай се в благодатта, която ти е дадена от Христа Иисуса,
  2:2 и каквото си чул от мене при много свидетели, предай го на верни човеци, които ще са способни и други да научат.
  2:3 И тъй, принасяй страданията като добър воин Иисус Христов.
  2:4 Никой воин се не заплита в житейски работи; и това прави, за да угоди на военачалника.
  2:5 Ако пък някой се и състезава, той не бива увенчан, щом се не състезава по правилата.
  2:6 Трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете.
  2:7 Разбирай, какво говоря; Господ да ти даде да разбираш всичко.
  2:8 Помни Господа Иисуса Христа от семето Давидово, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие,
  2:9 заради което аз страдам дори до окови, като злодеец, но словото Божие не се вързва.
  2:10 Поради това всичко търпя заради избраните, та и те да получат спасение в Христа Иисуса с вечна слава.
  2:11 Верни са думите: ако с Него сме умрели, с Него ще и оживеем.
  2:12 Ако търпим, с Него ще и царуваме; ако се отричаме, и Той ще се отрече от нас;
  2:13 ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си.
  2:14 Това напомняй на всички, като ги заклеваш пред Господа, да не влизат в препирни, които никак не ползуват, а служат за гибел на слушателите.
  2:15 Залягай да се представиш пред Бога достоен, безукорен работник, който вярно преподава словото на истината.
  2:16 А скверните празнодумства отбягвай, защото ония, които ги изговарят, още повече ще напреднат в нечестие,
  2:17 и словото им ще се разпространява като живеница. Такива са Именей и Филит,
  2:18 които отстъпиха от истината, говорейки, че възкресението е вече станало, и разрушават вярата у някои.
  2:19 Но Божията твърда основа стои непоколебимо, имайки тоя печат: "позна Господ Своите"; и: "да отстъпи от неправдата всеки, който произнася името Господне".
  2:20 В голяма къща има не само златни и сребърни съдове, а и дървени и глинени; и едни са за почетна употреба, а други за долна.
  2:21 И тъй, ако някой се очисти от тия, той ще бъде почетен съд, осветен, приспособен за употреба на Господаря и приготвен за всяко добро дело.
  2:22 Отбягвай също и младежки похоти и стреми се към правда, вяра, любов и мир с ония, които призовават Господа от чисто сърце.
  2:23 А глупави и невежествени разисквания отбягвай, като знаеш, че те пораждат крамоли;
  2:24 а Господният раб не бива да влиза в крамоли, но да бъде към всички кротък, поучлив и търпелив;
  2:25 с кротост да наставлява противниците, та дано Бог им даде покаяние, да познаят истината
  2:26 и да се освободят от примката на дявола, който ги е живи уловил, за да изпълняват волята му.

3
  3:1 И това знай, че в последните дни ще настанат усилни времена.
  3:2 Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни,
  3:3 непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци,
  3:4 предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци,
  3:5 които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли. И от такива се отвръщай!
  3:6 Към тях принадлежат ония, които се примъкват в къщите и прелъстяват женуря, претоварени с грехове и обзети от различни похоти, -
  3:7 женуря, които всякога се учат и никога не могат да стигнат до познание на истината.
  3:8 И както Ианий и Иамврий се противиха на Моисея, така и тия се противят на истината, понеже са човеци с извратен ум, невежи във вярата.
  3:9 Ала няма да успеят повече, защото безумието им ще се открие пред всички, както се откри безумието и на ония.
  3:10 А ти си последвал моето учение, живот, намерение, вяра, моето великодушие, любов, търпение,
  3:11 моите гонения и страдания, що ме сполетяха в Антиохия, Икония, Листра, каквито гонения претърпях; и от всичко ме избави Господ.
  3:12 Па и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Иисуса, ще бъдат гонени.
  3:13 А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани.
  3:14 Но ти пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш, от кого си научен;
  3:15 пък ти и от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Иисуса.
  3:16 Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата,
  3:17 за да бъде Божият човек съвършен и годен за всяко добро дело.

4
  4:1 И тъй, заклевам те пред Бога и Господа нашего Иисуса Христа, Който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството Му:
  4:2 проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, запретявай, увещавай с голямо дълготърпение и поука.
  4:3 Защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но, водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гъделичкат слуха;
  4:4 те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат.
  4:5 Но ти във всичко бодърствувай, скърби претърпи, дело на благовестник извърши, службата си добре изпълни.
  4:6 Защото аз вече ставам жертва, и времето на моето отхождане настъпи.
  4:7 С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих;
  4:8 прочее, очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, Праведният Съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване.
  4:9 Побързай да дойдеш при мене скоро.
  4:10 Защото Димас ме остави, понеже обикна сегашния свят, и отиде в Солун; Крискент - в Галатия, Тит - в Далмация. Само Лука е с мене.
  4:11 Вземи Марка и го доведи със себе си, защото ми е нужен по службата.
  4:12 Тихика изпроводих в Ефес.
  4:13 Кога дойдеш, донеси фелона *, що оставих в Троада, у Карпа, и книгите, особено кожените.
  4:14 Александър ковачът много зло ми стори. Да му върне Господ според делата му!
  4:15 От него пази се и ти, понеже той се възпротиви твърде много на думите ни.
  4:16 При първата моя защита никого нямаше при мене: всички ме оставиха. Дано им се не вмени за грях!
  4:17 Но Господ застана пред мене и ме укрепи, та чрез мене да се утвърди благовестието, и да чуят всички езичници; и аз се избавих от устата на лъва.
  4:18 Господ ще ме избави и от всяко лошо нещо и ще ме запази за Своето небесно царство. Нему слава вовеки веков. Амин.
  4:19 Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом.
  4:20 Ераст остана в Коринт. Трофима пък оставих болен в Милит.
  4:21 Побързай да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всички братя.
  4:22 Господ Иисус Христос да е с твоя дух. Благодатта да бъде с вас. Амин.

* Горна дълга, без ръкави дреха - наметало.