ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИТА

1
  1:1 Павел, раб Божий и апостол на Иисуса Христа за вярата на Божиите избраници и за познаване истината на благочестието,
  1:2 с надежда за вечен живот, който неизменният в словото Си Бог обеща преди вечни времена,
  1:3 а в свое време яви словото Си чрез проповедта, мене поверена по заповед на нашия Спасител, Бога, -
  1:4 до Тита, истинско по общата вяра чедо: благодат, милост и мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, нашия Спасител.
  1:5 Затова те оставих в Крит, за да довършиш несвършеното и да поставиш по всички градове презвитери, както бях ти поръчал:
  1:6 който е непорочен, на една жена мъж и има деца верни, неукорявани в разпътство или непокорство.
  1:7 Защото епископът, като Божий разпоредник, трябва да е непорочен, не високомерен, не гневлив, не пияница, не побойник, не алчен за гнусна печалба,
  1:8 но страннолюбив, добролюбив, целомъдър, справедлив, благочестив, въздържан,
  1:9 да се държи о истинското слово, според както е научен, та да бъде силен и да наставлява в здравото учение и да изобличава ония, които се противят.
  1:10 Защото има мнозина и непокорни, празнословци и измамници, особено между обрязаните,
  1:11 на които трябва да се затулят устата: те развалят цели домове, учейки на онова, що не трябва, заради гнусна печалба.
  1:12 Един от тях, прорицател техен, бе казал: критяни са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси.
  1:13 Това свидетелство е истинско. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата,
  1:14 като не дават внимание на иудейски басни и на повели от човеци, които се отвръщат от истината.
  1:15 За чисти всичко е чисто, а за осквернени и неверни няма нищо чисто; тям са осквернени и ум и съвест.
  1:16 Те изповядват, че познават Бога, а с делата си Го отричат, бидейки гнусни, непокорни и негодни за никакво добро дело.

2
  2:1 Ти пък говори онова, което е съгласно със здравото учение:
  2:2 старците да бъдат трезвени, почтени, целомъдри, здрави във вярата, в любовта, в търпението;
  2:3 стариците също да се държат свещенолепно: да не бъдат клеветници, да се не предават на много вино, да са поучливи на добро,
  2:4 за да вразумяват невестите да обичат мъжете и децата си,
  2:5 да бъдат целомъдри, чисти, къщовници, добри, покорни на мъжете си, та да се не хули словото Божие.
  2:6 Увещавай също младежите да бъдат целомъдри,
  2:7 като във всичко представяш себе си за образец на добри дела, показвайки чистота в учението, почетност, непоквареност,
  2:8 слово здраво, безукорно, та да се засрами противникът, понеже не ще има да каже нещо лошо за нас.
  2:9 Увещавай слугите, да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, като не отвръщат,
  2:10 не крадат, а показват във всичко добра вярност, та да украсяват учението на нашия Спасител, Бога, във всичко.
  2:11 Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци,
  2:12 като ни учи, да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век,
  2:13 и да очакваме да се сбъдне блажената надежда, и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш Иисус Христос,
  2:14 Който даде Себе Си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да Му бъдем народ избран, ревностен към добри дела.
  2:15 Това говори, увещавай и изобличавай с пълна власт; никой да те не презира.

3
  3:1 Напомняй им да се подчиняват и покоряват на началства и власти, да бъдат готови за всяко добро дело,
  3:2 никого да не хулят, да бъдат не свадливи, а тихи, и да показват всяка кротост към всички човеци.
  3:3 Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблуждавани, бяхме роби на похоти и на разни сладострастия, живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни, мразехме се един други.
  3:4 А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога,
  3:5 Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа Светаго,
  3:6 Когото изобилно изля върху нас чрез Иисуса Христа, нашия Спасител,
  3:7 та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот.
  3:8 Верни са тия думи; и аз желая да потвърдяваш това, та, които са повярвали в Бога, да залягат да бъдат прилежни към добри дела: това е добро и полезно за човеците.
  3:9 А от глупави разисквания и родословия, препирни и разпри върху закона отбягвай, защото са безполезни и празни.
  3:10 Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и дваж,
  3:11 знаейки, че такъв човек се е извратил и греши, като сам осъжда себе си.
  3:12 Кога изпратя при тебе Артема или Тихика, побързай да дойдеш при мене в Никопол, защото реших там да презимувам.
  3:13 Зина законника и Аполоса погрижи се да изпроводиш тъй, че от нищо да нямат нужда.
  3:14 Нека и нашите се приучват да залягат към добри дела за необходимите потреби, та да не бъдат безплодни.
  3:15 Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави ония, които ни обичат по вяра. Благодатта да бъде с всички вас. Амин.