ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ФИЛИМОНА

1
  1:1 Павел, окованик Иисус Христов, и брат Тимотей, - до възлюбения Филимона, наш сътрудник,
  1:2 и до Апфия, възлюбена сестра, и до Архипа, наш съратник, и до домашната ти църква:
  1:3 благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.
  1:4 Благодаря на моя Бог винаги, кога те споменувам в молитвите си,
  1:5 понеже слушам за твоята любов и вяра, която имаш към Господа Иисуса и към всички светии,
  1:6 и моля, щото общността на твоята вяра с нашата да се покаже на дело в познание на всяко у вас добро в Христа Иисуса.
  1:7 Защото ние се много радваме и утешаваме поради твоята любов, брате, понеже чрез тебе се успокоиха сърцата на светиите.
  1:8 Затова, макар че имам голямо в Христа дръзновение да ти заповядвам, каквото трябва,
  1:9 все пак от любов към тебе, моля те аз, какъвто съм старец Павел, а сега и окованик Иисус Христов,
  1:10 моля те за моето чедо Онисима, когото родих в оковите си:
  1:11 той някога беше непотребен за тебе, а сега е потребен тебе и мене, и го пращам назад;
  1:12 а ти го приеми като мое сърце.
  1:13 Аз исках да го задържа при мене си, за да ми служи вместо тебе в оковите за благовестието;
  1:14 ала без твое съгласие не исках нищо да извърша, за да бъде твоята добрина не като по принуждение, а доброволна.
  1:15 Защото, може би, той заради това се отлъчи за малко време от тебе, за да го приемеш завинаги,
  1:16 не вече като роб, а по-горе от роб, като брат възлюбен, твърде много за мене, а още повече за тебе - и по плът, и в Господа.
  1:17 И тъй, ако ме имаш за съучастник, приеми го като мене.
  1:18 Ако пък с нещо те е обидил, или ти е длъжен, мини това на моя сметка.
  1:19 Аз, Павел, написах с ръката си: аз ще заплатя, за да ти не кажа, че ти и самичък цял си ми длъжен.
  1:20 Да, брате, дано да получа от тебе в Господа, което прося: успокой сърцето ми в Господа.
  1:21 Убеден в твоята послушност, писах ти, знаейки, че ще направиш и повече, отколкото казвам.
  1:22 А с това заедно приготви ми подслон; защото се надявам, че с вашите молитви ще ви бъда подарен.
  1:23 Поздравява те Епафрас, моят съпленник за Христа Иисуса, Марко, Аристарх, Димас, Лука - мои сътрудници.
  1:24 Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вашия дух. Амин.